Close

Idealne miejsce dla innowacyjnych przedsiębiorców

PNT Rzeszów – Dworzysko to obszar o powierzchni 83,42 ha położonych w większości w granicach administracyjnych Rzeszowa. Tereny udostępniane przyszłym inwestorom są w pełni uzbrojone – w sieci dróg dojazdowych wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz oświetleniem w technologii LED. Na każdej działce jest dostępna sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Inwestorzy mogą liczyć na znaczne ulgi podatkowe, gdyż Park „Rzeszów – Dworzysko” został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro – Park” Mielec.

INWESTYCJE NA TERENIE
PNT „RZESZÓW-DWORZYSKO”

„Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko” jest realizowany w ramach działania I.3 – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013.

Go top